Jan Weeber

Dat hij inging op de vraag om redacteur bij Ilvy.com te worden is voor hem een logische stap. Voor die tijd schreef hij zes jaar lang een weekblog voor het erotische lifestylemerk 210th, dat zich richt op de verkoop van allerhande erotische artikelen aan de luxe hotelbranche. Op de ranglijst van Naughty Business Report resulteerde dat tot een derde plaats op de lijst van beste Nederlandse erotisch blogs. Daarvoor deed hij hetzelfde voor Lustvol, producent van vrouwvriendelijke erotische films (porna). Als ghostwriter schreef hij tevens verhalen voor Shespot, een verhalenwebsite gericht op vrouwen. Voor hem is schrijven hetzelfde als puzzelen. Een verhaal schrijven is voor hem een kwestie van nadenken en typen tegelijk. Echter, bij het redigeren begint het proces van schrappen, woorden vervangen, zinnen verplaatsen, synoniemen zoeken en taal-, spelling- en stijlfouten corrigeren. Het is het taalaspect dat hem boeit. En dat op twee manieren. Bij artikelen moet volgens hem elke zin raak zijn en steekhoudende informatie bevatten. Echter, bij verhalen probeert hij juist situaties en emoties zo beeldend mogelijk neer te zetten. Omschrijvingen moeten de lezer(es) de mogelijkheid bieden zich te kunnen verplaatsen in het verhaal. Met name bij de erotische vertellingen, die hij om persoonlijke redenen onder vermelding van enkel zijn voornaam publiceert. Zoals films opwinding kunnen veroorzaken, zo kan een goed geschreven verhaal dat ook. Hij heeft zich verwonderd over het taboe, dat nog altijd op het thema erotiek rust. Enerzijds is het te begrijpen dat iets dat zo persoonlijk is niet in alle situaties besproken wordt. Maar in de beslotenheid van het eigen huis zouden stellen toch frank en vrij over het onderwerp moeten kunnen praten. Sterker nog: wie dat lukt kan ook over andere zaken het achterste van de tong laten zien. Lukt het een koppel om gevoelens, wensen, verlangens, ja zelfs heimelijkheden te delen, dan bouwt het aan een steeds sterker wordende relatie. Seksualiteit leent zich bij uitstek voor gevoelige gesprekken, die je mogelijk nooit met anderen zou hebben. Hiermee is het taboe verklaard: we doen het allemaal, maar dat wat partners delen is volledig exclusief. Echter, om zo ver te komen is open communicatie in een veilige setting cruciaal. Met zijn artikelen probeert hij die zo gewenste openheid te stimuleren. Het gesprek op gang te brengen, zoals Nynke Nijman dat ook doet. Schaamte, verlegenheid of angst horen geen deel uit te maken van gedachten over seksualiteit. Kenmerkend voor de beleving van seksualiteit ziet hij juist openheid, het inleven in elkaar, het beste met elkaar voor hebben, de mooiste versie van jezelf laten zien, de ultieme rust en ontspanning, maar ook en vooral ongeremde liefde, lust en blijdschap.

Latest Articles